ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ 108-1009 Group 18-10-2021 6 ຄົນ New
ພະນັກງານຂາຍ 108-1009 Group 08-10-2021 10 ຄົນ New
ນັກພັດທະນາເວັບໄຊ (Junior/Senior Web Developer) 108-1009 Group 08-10-2021 5 ຄົນ New
ພະນັກງານຂາຍ 108-1009 Group 08-10-2021 5 ຄົນ New
ພະນັກງານ ວິຊາການ-ບໍລິຫານ ລ້ຽງປາ 108-1009 Group 08-10-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານຕິດຕັ້ງ ຈີພີເອັສ (GPS) 108-1009 Group 08-10-2021 2 ຄົນ
ໂຊເຟີລົດດ້າມ, ລົດຈົກ 108-1009 Group 08-10-2021 80 ຄົນ
ພະນັກງານຈັດຊື້ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານ Supply Chain ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານອອກແບບ 3D ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 2 ຄົນ
ຜູ້ຈັດການພະແນກບໍລິຫານ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂາຍ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ວິຊາການ ການຕະຫຼາດດີຈີຕໍ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ວິຊາການ ບໍລິຫານຮ້ານຄ້າ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ
ວິຊາການບໍລິຫານຫ້ອງການ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ສຳລັບຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານທີ່ກັບຄືນປະເທດ 06-10-2021 1 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ

Online 1
ໃນມື້ນີ້ 10
ມື້ວານ 533
ພາຍໃນອາທິດ 2718
ພາຍໃນເດືອນ 35736
ພາຍໃນປີ 907056
ລວມ 2524628 ມາຮອດວັນທີ (20-10-2021)

Top