ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ແພດສະໜາມ 108-1009 Group 30-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຜູ້ຊວ່ຍຄົວ 108-1009 Group 30-04-2021 2 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຂາຍ 108-1009 Group 29-04-2021 10 ຄົນ New
ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ -ການຕະຫຼາດ ປະຈໍາ ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ 108-1009 Group 29-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານ ລ້າງອັດສີດ 108-1009 Group 23-04-2021 8 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຂັບລົດ (ສັນຍາຈ້າງ) ປະຈໍາ ຫ້ອງການ ທຄຮ 108-1009 Group 23-04-2021 2 ຄົນ
ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ ປະຈຳຢູ່ໂຄງການບໍຄຳເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 108-1009 Group 23-04-2021 1 ຄົນ
ຊ່າງເຊື່ອມເຫຼັກ 108-1009 Group 23-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານການເງີນ Cashier 108-1009 Group 23-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານບັນຊີສັງລວມ 108-1009 Group 07-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານ IT 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານ ຂາຍ 108-1009 Group 06-04-2021 10 ຄົນ
ພະນັກງານ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ

Online 4
ໃນມື້ນີ້ 966
ມື້ວານ 1316
ພາຍໃນອາທິດ 5267
ພາຍໃນເດືອນ 8201
ພາຍໃນປີ 562575
ລວມ 2180147 ມາຮອດວັນທີ (06-05-2021)

Top