ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ພະນັກງານບັນຊີສັງລວມ 108-1009 Group 07-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານ IT 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຂາຍ 108-1009 Group 06-04-2021 10 ຄົນ New
ພະນັກງານ ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຫານ 108-1009 Group 06-04-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານຂັບລົດ 6ລໍ້ 108-1009 Group 31-03-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານຂັບລົດ 6ລໍ້ 108-1009 Group 31-03-2021 1 ຄົນ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ 108-1009 Group 31-03-2021 1 ຄົນ
ວິຊາການຝ່າຍຂາຍ 108-1009 Group 29-03-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 108-1009 Group 29-03-2021 5 ຄົນ
ຜູ້ແທນຂາຍ 108-1009 Group 29-03-2021 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍເຮັດເຂົ້າໜົມ 108-1009 Group 29-03-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 108-1009 Group 24-03-2021 1 ຄົນ
ພະນັກງານຂາຍ 108-1009 Group 24-03-2021 1 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ

Online 3
ໃນມື້ນີ້ 5436
ມື້ວານ 1968
ພາຍໃນອາທິດ 7404
ພາຍໃນເດືອນ 44025
ພາຍໃນປີ 533704
ລວມ 2151276 ມາຮອດວັນທີ (20-04-2021)

Top