ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຮັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 23-11-2022 3 ຄົນ New
ພະນັກງານຂັບລົດບັນທຸກ ບໍລິສັດ ຮັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 23-11-2022 5 ຄົນ New
ບັນຊີ ບໍລິສັດ ຮັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 15-11-2022 5 ຄົນ New
ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຮັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 08-11-2022 2 ຄົນ New
ຜູ້ຄວບຄຸມຝ່າຍແອເຢັນ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ New
ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບລະບາຍອາກາດ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ວິສະວະກອນກົນຈັກ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ພະນັກງານຝ່າຍຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພໂຄງການ Lao Ford City 31-10-2022 20 ຄົນ
ຊ່າງໄຟຟ້າ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ຊ່າງລະບົບນໍ້າປະປາ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ຊ່າງລະບົບອາກາດ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ຊ່າງແອເຢັນ Lao Ford City 31-10-2022 100 ຄົນ
ກຳມະກອນປາດຢາງ ບໍລິສັດ ທີເອັນເຄຂົນສົ່ງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 26-10-2022 6 ຄົນ
ຊ່າງສ້ອມແປງ ບໍລິສັດ ທີເອັນເຄຂົນສົ່ງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 26-10-2022 15 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top