ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ວິຊາການ ບໍລິສັດ ສີພັນດອນ-ຣາຊ ລາວ ຈຳກັດ 16-12-2023 25 ຄົນ New
ຍາມບໍລິສັດ TPG LAO CO.,LTD 03-12-2023 2 ຄົນ New
ບສ ເຄແອວວີ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຈຳກັດຜູດຽວ ບສ ເຄແອວວີ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 03-12-2023 6 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ຊວນອີ້ ຈຳກັດ ຊວນອີ້ ຈຳກັດ 01-12-2023 3 ຄົນ
ວິສະວະກອນໂຍທາ(ໂຄງສ້າງ) ບໍລິສັດ ຈົ່ງດູ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ອອກແບບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 01-12-2023 10 ຄົນ
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ 01-12-2023 10 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top