ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ວິຊາການ ບໍລິສັດ ສີພັນດອນ-ຣາຊ ລາວ ຈຳກັດ 16-12-2023 25 ຄົນ New
ພະນັກງານການເງີນ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 10 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ New
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ New
ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ 01-12-2023 10 ຄົນ
ຊວນອີ້ ຈຳກັດ ຊວນອີ້ ຈຳກັດ 01-12-2023 3 ຄົນ
ພະນັກງານຂາຍ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 30 ຄົນ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 15 ຄົນ
ຂັບລົດ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 5 ຄົນ
ພະນັກງານກົນຈັກ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 40 ຄົນ
ພະນັກງານຄວບຄູມສາງ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 15 ຄົນ
ພະນັກງານຫ້ອງການ ບໍລິສັດກ້າວໜ້າລາວຈຳກັດ 01-12-2023 10 ຄົນ
ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ ໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ 01-12-2023 7 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top