ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ພະນັກງານວິເຄາະການເງິນ Lao Ford City 08-08-2022 1 ຄົນ New
ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍຂົນສົ່ງ Lao Ford City 08-08-2022 1 ຄົນ New
ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານ Lao Ford City 05-08-2022 1 ຄົນ New
ຜູ້ຄວບຄຸມຝ່າຍການຕະຫຼາດ Lao Ford City 05-08-2022 1 ຄົນ New
ຜູ້ຄວບຄຸມການຂາຍ Lao Ford City 05-08-2022 3 ຄົນ New
ທີ່ປຶກສາການຂາຍ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍການຕະຫຼາດ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍການຕະຫຼາດ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ຝ່າຍຂາຍວຽກບໍລິການຫຼັງການຂາຍ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ທີ່ປຶກສາການຂາຍ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ພະນັກງານຝ່າຍພົວພັນການບໍລິການລູກຄ້າ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫຼາດ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ຊ່າງສ້ອມແປງ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານການຂາຍ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ
ທີມບໍລິຫານ Lao Ford City 04-08-2022 1 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top