ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ພະນັກງານຂາຍ ບໍລິສັດ ໂຮດາ ການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 05-10-2022 2 ຄົນ New
ກໍາມະກອນ ຂະແໜງພຈງ ແຂວງອັດຕະປື 04-10-2022 200 ຄົນ New
ບໍລິສັດ ແອໂຮ່ບໍລິການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈໍາກັດ ຂະແໜງພຈງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 12-08-2022 50 ຄົນ New
ພະນັກງານໂຮງງານ ຂະແໜງພຈງ ແຂວງອຸດົມໄຊ 10-08-2022 3 ຄົນ New
ວິສະວະກອນດ້ານແອ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ New
ພະນັກງານຝ່າຍຄວາມປອດໄພໂຄງການ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຄວບຄຸມການຂາຍ (ເວົ້າພາສາຈີນ) Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຝ່າຍກິດຈະກຳ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ບໍລິຫານການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍດູແລລູກຄ້າໂຊເຊວມີເດຍ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ພະນັກງານຝ່າຍວິເຄາະການຕະຫຼາດແລະທຸລະກິດ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ພະນັກງານສົ່ງເສີມຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ລູກຄ້າ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍລົດຍົນ-ຍົກ Lao Ford City 09-08-2022 1 ຄົນ
ພະນັກງານວິເຄາະການເງິນ Lao Ford City 08-08-2022 1 ຄົນ
ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍຂົນສົ່ງ Lao Ford City 08-08-2022 1 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top